Gratis medlemsmøte: GDPR - dette MÅ du vite

I mai 2018 trer EUs nye forordning for personvern, General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft, og blir da lov også i Norge. Dette betyr store endringer for norske virksomheter og utvidete krav til hvordan personopplysninger kan samles inn og behandles. 

MBL inviterer alle medlemsbedrifter til gratis medlemsmøte om GDPR. Her får du en oversikt over det du trenger å vite om de nye kravene i loven. Du vil også få konkrete råd om hvordan du kan forberede din bedrift på endringene.

Møtet holdes på MESH i Tordenskiolds gate 3, tirsdag 31. oktober kl.12.00-15.00

Program:

Hva betyr GDPR for mediebransjen?
v/ Catharina Nes, fagdirektør i Datatilsynet

Catharina Nes har gjennom flere år har hatt ansvar for å identifisere og analysere sentrale teknologitrender og deres betydning for personvernet. Nes har de siste årene særlig arbeidet med problemstillinger knyttet til stordatanalyse, kunstig intelligens og innsamling og bruk av personopplysninger til kommersielle formål. Hun har skrevet flere rapporter, blant annet rapporten «Det store datakappløpet», som omhandler personvernutfordringer knyttet til bruk av målrettingsteknologi i annonseindustrien. Catharina Nes har tidligere arbeidet i Europakommisjonen i Brussel, Medietilsynet og Utenriksdepartementet. Hun er utdannet samfunnsviter fra Universitetet i Bergen. Nes er fast spaltist om teknologitrender i Dagens Næringsliv.

GDPR – Dette MÅ du vite. Dette MÅ du gjøre
v/ Christine Ask Ottesen,direktør for personvern i PwC

Christine Ask Ottesen har over 15 års erfaring med etterlevelse av nasjonalt og internasjonalt personvernregelverk i offentlig og privat sektor, både fra et tilsyns- og kontrollperspektiv og gjennom implementering av nytt personvernregelverk i en stor offentlig etat. Hun har videre vært oppnevnt personvernombud etter personopplysningsloven og norsk Data Protection Officer for flere store internasjonale organisasjoner Norge er medlem av. 

Christine har vært/er medlem at flere fagutvalg for personvern og deltatt aktivt regelverksarbeid på personvernområdet. Hun har også skrevet boken "Personvern i finanssektoren.

Slik gjør vi det: Schibsted og Aller
v/ Ingvild Næss, Group Privacy Officer, Schibsted Media Group og Svein-Erik Klemetsen, personvernombud i Aller Media.

Ingvild Næss er personvernombud i Schibsted Media Group og er en nøkkelperson i arbeidet med å styrke og utvikle personvernarbeidet i hele konsernet.  Næss er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og er en ledende advokat i Norge på personvernområdet. Hun ledet praksisgruppen for teknologi og personvern i  advokatfirmaet Thommessen AS. Næss har inngående kjennskap til og erfaring fra arbeid med personvernsaker i mange organisasjoner.

Svein-Erik Klemetsen er nyutnevnt Personvernombud i Aller Media og har jobbet i mediebransjen i omkring 15 år. Fra ulike roller i skjæringspunktet mellom økonomi og forretningsutvikling, har han sett den økende betydningen og verdien av brukerdata for bransjen. 

 

MELD DEG PÅ HER