Grunnkurs i arbeidsrett 18. oktober

18. oktober 2017 arrangerer MBL grunnkurs i arbeidsrett og tariff. Jobber du med HR og ledelse i våre medlemsbedrifter bør du gjennomføre dette kurset, der du vil få en grunnleggende innføring i mange aktuelle problemstillinger. Kurset fokuserer på praktiske problemstillinger, vanlige fallgruver og eksempler fra bransjen.

Dette kurset passer godt både for deg som er ny som leder eller MBL-medlem, eller som ønsker en oppdatering av aktuelle temaer.  Kurset er en fin mulighet til å bli bedre kjent med MBL og få oversikt over hvilke tjenester vi tilbyr. Det er også en god anledning til å møte andre ledere i bransjen. Kurset er ved advokatene i MBLs arbeidslivsavdeling.

Kurset arrangeres onsdag 18. oktober 2017 kl. 10-15 i Kongensgate 14 i Oslo.

Program:

  • Litt om MBL som arbeidsgiverorganisasjon og hvilke tjenester vi tilbyr v/Pernille Børset/leder juridisk MBL
  • Informasjon om HMS-arbeid og MBLs tilbud på dette området v/ Helene Cowman/seniorrådgiver MBL
  • Systemet for tariffavtaler og tvisteløsning etter Hovedavtalen v/Anders Aarskog/Advokat MBL.
  • Ansettelser, herunder midlertidige ansettelser. Når er det anledning til å ansette midlertidig og hva bør jeg som arbeidsgiver være oppmerksom på? v/Therese Korsmo Mjaaland/Advokat MBL og Else Margrethe Husby/Advokat MBL
  • Informasjon og drøfting etter Hovedavtalen kap. 9. Hva skal drøftes med de tillitsvalgte og hvor langt rekker denne plikten? v/Anders Aarskog/Advokat MBL
  • Avslutning av arbeidsforhold og håndtering av personalsaker. Når er det anledning til å gå til oppsigelse og hvilke prosesser må følges v/Therese Korsmo Mjaaland/Advokat MBL og Else Margrethe Husby/Advokat MBL

 Pris kr. 950,- inkl. kursmateriell, lunsj og kaffe/te.

 Link til påmelding her.

 

Arbeidslivsavdelingen tilbyr rådgivning innenfor kjerneområdene arbeidsrett, tariff, opphavsrett og markedsrett. Vi arrangerer arbeidsgiverkurs og seminarer innenfor mange ulike temaer. Vi har arrangert kurs om tariffavtaleverket, lokale lønnsforhandlinger, ansettelser, midlertidige ansettelser, nedbemanning, oppsigelse, sykefraværsoppfølging, HMS, pensjon, aktuelle oppdateringer innenfor arbeidsrettsområdet, opphavsrett m.m.

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere ønsker at vi skal sette opp kurs/seminarer innenfor bestemte temaer, eller om dere ønsker at vi skal holde kurs for dere.  

For spørsmål og informasjon om kurs eller seminarer fra MBLs arbeidslivsavdeling ta kontakt med HR- og HMS-rådgiver Helene Cowman på epost hc@mediebedriftene.no