Innsamling av lønnsstatistikken er i gang

(Oslo 13.01.16) Tradisjonen tro skal MBL samle inn lønnsstatistikk fra medlemmene. I år skal data være sendt MBL innen fredag 26. februar. Data kan enten leveres via våre nettsider (via alonn.mediebedriftene.no) eller sendes i egnet format via epost.

-Hvert år samler vi inn lønnsdata på alle ansatte i våre medlemsbedrifter. Det er en stor jobb som skal gjøres, både av våre medlemmer og av oss i MBL, men det er svært viktig både for oss og medlemmene at vi har så gode data som mulig før vi skal i gang med lønnsoppgjørene, sier fagsjef Geir E Engen i MBL.

På mediebedriftene.no/lonn legger vi ut veiledninger som detaljert angir hvilke opplysninger vi skal ha fra den enkelte medlemsbedrift. De siste årene har kvaliteten på de data vi mottar blitt bedre og bedre, og vi håper denne trenden fortsetter også år. Planen er at rapportene skal være klare 13. april.

Er din bedrift med i medielønnssamarbeidet finner du all info her

Alle andre finner sin info her