Inviterer til felles kampanje for mediemangfold

(Oslo 26.01. og 02.03.17) Amediastiftelsen og Stiftelsen Tinius har sammen tatt initiativ til en kampanje for mediemangfold, journalistikk og troverdig informasjon. Alle redaktørstyrte medier inviteres til å bli med.

Kampanjen lanseres 6. mars i forbindelse med at Mediemangfoldsutvalgets rapport legges fram tirsdag 7. mars.

Kampanjens hovedidé er #ETTMINUTT. Gjennom delvis ferdige annonser for nett, papir og video kan redaksjonene lage egne budskap om hvorfor mediemangfold og troverdig journalistikk er viktig.

-Kampanjen kom til fordi vi ønsket å bidra til å skape et bredere engasjement om viktigheten av å ha et mangfold av medier og verdien av journalistikk som vi kan stole på, forklarer administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, Kjersti Løken Stavrum.

-I en stadig økende informasjonsflom – der det gjennom sosiale medier også spres falske nyheter – er betydningen av medier med et redigert og troverdig innhold viktigere enn noen gang, sier daglig leder i Amediastiftelsen, André Støylen.

Begge understreker at kampanjen er laget slik at hver enkelt redaksjon kan være kreative og forme sine egne av budskap i tekst og levende bilder – alt innenfor rammen av #ETTMINUTT.

-Mediemangfoldsutvalget skal peke på hvordan folk kan sikres tilgang på ulike medier og troverdig journalistikk. Rapporten leveres til politikerne, men denne diskusjonen angår oss alle. Derfor håper vi at kampanjen kan skape en bredere diskusjon om hvilke medievaner man har og forskjellen på redigerte medier og alt annet, sier Løken Stavrum.

-Norge har et bredt mangfold av medier, til tross for de store omstillingene de siste årene. Men verken mediemangfoldet eller medienes rolle i samfunnsdebatten kan tas for gitt. Offentlige rammebetingelser er viktig, men minst like viktig er hvordan hver enkelt av oss bruker mediene, sier André Støylen.

Kampanjen består av et lite sett av ulike annonseformater som skal kunne lastes opp på enkelt vis. Deretter kan de enkelte redaksjonene fylle dem med innfallsvinkler og innhold slik man selv ønsker. Fra mandag 6. mars vil kampanjen ha landingsside www.ettminutt.no.

Ved spørsmål ta kontakt med Kjersti Løken Stavrum som har epost kls@tinius.com.

Disse er med: 

De som hittil har bekreftet at de ønsker å slutte opp om kampanjen er: VG, Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Drammens Tidende, Avisa Nordland, Østlendingen, Fædrelandsvennen, TV 2, Dagsavisen, Nettavisen, Polaris Media og Adresseavisen, Haugesunds Avis, Tønsbergs Blad, Sandefjords Blad, Fredriksstad blad, Akershus Amtstidende, Firdaposten, Raumnes avis, Bygdeposten og Eikerbladet.