Kurs i opplagsberegning

(Oslo 15.11.16) Tiden nærmer seg for beregning av avisens opplagstall for 2016. I den anledning inviterer Norsk Opplagskontroll AS til nytt kurs i opplagsberegning.

Kurset er ved Henry Nilsen (bildet) og går over en dag, og opplegget er som følger:

Det er de siste årene foretatt en del justeringer i reglene for beregning av opplagstall.

Vi vil i den forbindelse ta for oss salg av Eavis, kombinasjonsløsninger, artikkelsalg, salg av ukepass,

bulksalg av Eavis og andre nye digitale problemstillinger.

I tillegg vil vi vise hvordan tallene fremkommer i opplagsoppgaven og hvordan opplagstall vil bli presentert for offentligheten.

Vi foretar en grundig gjennomgang av disse nye reglene før lunsj.

Etter lunsj vil vi konsentrere oss om opplagsoppgaven for 2016 med utfylling av en opplagsoppgave, og en detaljert gjennomgang av tall som inngår i opplagsoppgaven.

Timeplan:

Kl 9.30   Kursstart. Gjennomgang av opplagsregler for 2016 hvor vi ser på telling av papir, Eavis, komplett og andre produkter. Hva er hva?

Vi tar også for oss definisjon på utgaver.

ca kl 12.00   Lunsj.

kl 13.00   Gjennomgang av presiseringer. Utfylling av opplagsoppgave.

Ca  kl. 15.00   Avslutning.

Kurs avholdes følgende steder:

- Bergen, tirsdag 10. januar 2017.

   Clarion Hotell Admiral.

- Oslo, torsdag 12. januar 2017.

   Thon Hotell Opera.

Det tas forbehold om nok påmelding for at kurs skal gjennomføres.

Pris:   Kursavgift på 2.200.- kroner (eks. mva) inkluderer lunsj og kaffepauser.

 

Påmelding:   Skjer ved tilbakemelding til:

Norsk Opplagskontroll AS, v Henry Nilsen, Furukollen 15, 3924 Porsgrunn,

eller til E-post adresse henry@opplag.no

 

Som kjent har nå LLA og MBL helt like opplagsregler og bruker samme opplagsoppgave. Kurset passer derfor godt for medlemmer i begge organisasjonene.