Kurs i opplagsberegning

(Oslo 16.11.17) Tiden nærmer seg for beregning av avisens opplagstall for 2017. I den anledning inviterer Norsk Opplagskontroll AS til nytt kurs i opplagsberegning. Kurset arrangeres i Bergen og Oslo i januar.

Kurset er ved Henry Nilsen (bildet) og går over en dag, og opplegget er som følger:

Det er de siste årene foretatt en del justeringer i reglene for beregning av opplagstall. Vi vil i den forbindelse ta for oss salg av Eavis, kombinasjonsløsninger, artikkelsalg, salg av ukepass, bedriftssalg av Eavis og andre nye digitale problemstillinger.

I tillegg vil vi vise hvordan tallene fremkommer i opplagsoppgaven og hvordan opplagstall vil bli presentert for offentligheten.

Videre vil vi orientere om ny tellemetodikk (nye regler) i beregning av tall for opplagsåret 2018.

Vi foretar en grundig gjennomgang av disse nye reglene før lunsj.

Etter lunsj vil vi konsentrere oss om selve opplagsoppgaven, med utfylling av en oppgave, og en detaljert gjennomgang av tall som inngår i beregningen.

 

Timeplan:

Kl   9.30            Kursstart. Gjennomgang av opplagsregler for 2017 hvor vi ser på telling av papir, E-avis, komplett og andre produkter. Hva er hva? Vi tar også for oss definisjon på utgaver.

ca kl 12.00         Lunsj.

kl 13.00              Gjennomgang av presiseringer. Utfylling av opplagsoppgave.

Ca  kl. 15.00       Avslutning.

Som kjent har nå LLA og MBL helt like opplagsregler og bruker samme opplagsoppgave. Kurset passer derfor godt for medlemmer i begge organisasjonene.

Tid og sted:

Bergen, tirsdag 9. januar 2018.

Clarion Hotell Admiral.

Oslo, torsdag 11. januar 2018.

Thon Hotell Opera.

Det tas forbehold om nok påmelding for at kurs skal gjennomføres.

Pris:  Kursavgift på 2.200.- kroner (eks. mva) inkluderer lunsj og kaffepauser.

 

Påmelding til: 

Norsk Opplagskontroll AS, v Henry Nilsen, Furukollen 15, 3924 Porsgrunn, eller til E-post adresse henry@opplag.no