Vil gi norske medier flere inntektskilder

Jorunn Flydal og Henriette Hedløv står bak Medialounge og har siden 2013 jobbet med de store internasjonale mediehusene for at kundene deres skal kunne kjøpe kvalitetsjournalistikk til gjenbruk i egne kanaler.

Medialounge er en del av MBLs prosjekt Medie Startup Society.

-Vi forenkler stoffutveksling mellom publisister, forteller Flydal og Hedløv. Gründerne mener at sosiale medier og digitale kanaler utfordrer etablerte forretningsmodeller i mediebransjen. De så derfor en mulighet for mediene til å distribuere kvalitetsinnhold i flere kanaler enn sine egne.

Medialounge har per i dag vokst seg ut av landet, og har flere tilknyttede ressurser både i Norge, Sverige, Danmark og Ukraina.

- Vi har flere store skandinaviske mediehus som kjøper innhold via vår plattform. Den skandinaviske mediebransjen er imidlertid generelt mindre moden for å utvide horisonten for mulige distribusjonskanaler enn sine internasjonale kolleger, sier gründerne.

Hva kan dere tilføre mediebransjen?

-Medialounge tilbyr en kostnadseffektiv tilgang til kvalitetsjournalistikk og en ny inntektskilde ved salg av eget innhold til andre medier både nasjonalt og internasjonalt.

Hvorfor skal «publikum» bruke tjenesten deres?

-Vi er en B2B-plattform, så vårt «publikum» er kundene våre. Redaktørene i bedriftene som bruker oss får mer kvalitetsstoff for pengene. Hos oss får de det beste fra internasjonale og anerkjente nisje- eller massemedier, og kan dermed opprettholde et fullverdig redaksjonelt kvalitetsprodukt. Vi tilbyr dem scoopene, de gode perspektivene og dybdesakene fra andre medier - oversatt til norsk. Vi er overbevist om at kvalitet og uavhengighet vil være viktigere enn noen sinne i årene som kommer. Medialounge skal være den plattformen som forvalter opphavsrettslig beskyttet innhold med respekt - uten at det går på bekostning av troverdighet – og tilgjengelighet. 

Hva håper dere å få ut av Media Startup Society?

-Vi håper å få tilgang til arenaer der vi kan møte norske mediebedrifter, og forhåpentligvis etablere et tettere samarbeid med flere av dem.

Hva ønsker dere å oppnå med bedriften deres?

-Vår ambisjon er å få kvalitetsjournalistikk ut til flere. Vi ønsker også at journalistene eller en god sak skal kunne ha flere inntektskilder, eller nå et bredere publikum utover den kanalen det opprinnelig var produsert for. Målet er å digitalisere de manuelle prosessene mellom innholdsleverandører og kjøpere av lisensiert innhold.

Finnes det lignende tjenester? 

-Det finnes en lignende tjeneste i USA, som heter NewsCred. De har de samme avtalene med medier som det vi har. Medialounge og NewsCred har litt ulike forretningsmodeller, men mye av misjonen og visjonen er like. De internasjonale syndikatene ønsker å forholde seg til få aktører i markedet, og vi er både stolte og glade for at vi kan representere vårt marked.

Hvordan skiller dere dere fra NewsCred?

-NewsCred er engelskspråklig, mens vi i Medialounge er en flerspråklig innholdsplattform. Vi jobber også mer med medier-til-medier enn det NewsCred gjør, derfor skiller vi oss fra dem.

Hvorfor er det behov for dere i mediebransjen?

-Vi mener det er behov for oss fordi mediebransjen kan etablere en ny inntektskilde ved salg av eget innhold med vår løsning. Ved å bruke oss kan de også spare penger på kjøp av kvalitetsstoff fra andre toneangivende medier internasjonalt. Vi har avtaler om å selge internasjonalt stoff til andre aktører i verden, men ambisjonen er også å gi skandinavisk journalistikk flere bein å stå på internasjonalt. Vi ønsker å få deres stoff solgt til andre, og derfor er det behov for oss – fordi vi skaper en ny inntektskilde for mediene.

Hvordan er ideen deres unik?

-Ideen vår er unik i Europa, da det kun er Medialounge som har disse eksklusive avtalene med de internasjonale mediene. Det ligger også en unikhet i det å ha et system som klarer å hente innhold som til enhver tid er relevant for kundene våre, sånn at de slipper å lete etter nåla i høystakken.

 

 

Fotokred: Jannecke Sanne