Kort onlinekurs i endringsledelse

(Oslo 31.05.16 oppdatert 09.08) MBL har i samarbeid med førsteamanuensis på BI Erik Wilberg satt sammen et kort kurs i endringsledelse for mediebedrifter. Oppstart 27. september.

Alle merker endringene i bransjen på kroppen nå.  Annonseinntektene faller og overgangen til digitale plattformer er det ingen som har funnet den endelige løsningen på.   Det er krevende for alle ledere som står midt oppe i forandringen. Lønnsomheten presses og man skal både gasse og bremse samtidig.

Over tid har forskningen lært oss noe om hva som skjer i en forandringsprosess og det er kunnskap om dette vi nå tilbyr til lokalmediene. 

Målet med kurset

Kurset har som mål:

  • Å gi ledere impulser til mer effektiv ledelse av forandringer
  • Å være et forum for diskusjon og erfaringsutveksling om endringsledelse
  • Å være praksisnært og realitetsorientert
  • Å gi konkrete verktøy i endringsarbeidet.

 

Hvem egner kurset seg for?

Kurset egner seg for topp- og mellomledere i mindre og mellomstore mediehus – både innenfor redaksjon og administrasjon. 

Gjennomføring

Kurset gjennomføres i sin helhet som et online-kurs, og er bygget opp over 4 totimers moduler som gjennomføres over en tomåneders periode.

Hver modul inneholder en startforelesning av Erik Wilberg og deretter en diskusjon som alle kan delta på gjennom en chat. Datoene er satt til 27. september, 4. oktober, 18. oktober og 1. november og hver sesjon går fra kl 14-16.

Modul 1:

Introduksjon og bli kjent
Forelesning om anerkjente ledelsesprinsipper
Hvorfor er endringsledelse så vanskelig?

Modul 2:

Endringsledelsens forutsetninger og «anatomi»
Faktainnsamling og omgivelsesorientering

Modul 3:

Planmessig forandringsarbeid – fire ulike veier
Systematikk og gjennomføring
Fallgruber i endringsarbeidet

 

Modul 4:

Implementering og oppfølging
De tøffe takene
Hvordan stå i en endringsprosess

 

Kurset kan maks ha 25 deltakere og det må være minst to deltakere fra ett og samme mediehus.

 

Teknisk gjennomføring

Kurset gjennomføres via et system som heter Adobe Connect der foreleseren opptrer live og kan være i kontakt med deltakerne på ulike måter.  Det eneste deltakeren trenger er en PC/Mac.  Aller helst bør man også ha et USB-headset  (Logitech har noen gode og de koster under 500 kroner).  

Alle deltakerne får en link til kursrommet som man klikker på i sin egen nettleser. Denne linken distribueres via e-post.  Det blir også opprettet en egen lukket Facebookgruppe for kurset.

Kostnader for hele kurset er kr 2.000 pr deltaker.  Minimum antall kursdeltakere er 15. Oppstart september 2016. Interessert, send en mail til britt@mediebedriftene.no

 

Erik Wilberg er førsteamanuensis i strategi ved Handelshøyskolen BI og arbeider til daglig ved campus Bergen.  Erik er godt kjent i bransjen. Han har vært salgssjef og organisasjonssjef i Drammens Tidende,  salgsdirektør i Sydsvenska Dagbladet og har arbeidet som konsulent for aviser og medier i Norge og Sverige i 30 år.   Erik er også ofte benyttet som foredragsholder og kommentator for ulike medieøkonomiske problemstillinger.  Han er utdannet ved BI og ved Henley Business School i England, hvor han i 2003 tok doktorgrad på ledelse i avisbedrifter