ØP henter frem #Andrestemmer

(Oslo 01.02.17) Østlands-Posten har sammen med Bjørn Z Ekelund fra Human Factors tatt grep for å få flere i lokalmiljøet i tale. De ønsker å fange opp hva folk er opptatt av, bidra til nyrekruttering til lokalpolitikken og at debattene om bymiljø får et mangfold utover det lokale politikere bidrar til. Resultatet er forumet #Andrestemmer, som samlet lokalbefolkningen til felles debatt torsdag 26. januar. 

Nærmere 60 personer i alderen 17 til 80 år møtte opp i Østlands-Postens lokaler på Fritzøe Brygge, for å diskutere hvordan man kan gjøre Larvik mer attraktiv. Formålet med møtet var at folk skulle komme med forslag til praktiske tiltak som kan bidra til å utvikle bymiljøet og skape mer aktivitet lokalt.

ØP hadde flere artikler/reportasjer om tema byutvikling i forkant av møtet slik at de som deltok skulle ha en god bakgrunn for samtalene. Initiativtakerne bak Andre Stemmer, Bjørn Z Ekelund fra Human Factors og fra ØP både ansvarligredaktør Terje Svendsen, journalist Kjersti Bache og redaktør Per Marvin Tennum, hadde i forkant av møtet oppfordret folk i alle aldere til å delta aktivt, samt komme med innspill. – Her er det lave skuldre. Alle er velkommen, men vi vil gjerne få til et møte der alle kommer til orde, og alle lytter til hverandre, sa ØP-journalist Kjersti Bache.

I løpet av de to timene møtet pågikk ble det gjennomført både idéutveksling i plenum, gruppearbeid, workshop og muntlig debatt. Forslagene som kom opp var blant annet å senke prisene på lokalleier, legge til rette for et bedre studentmiljø, ta grep for å forbedre sykkelbyen, samt vie flere ressurser til skolebygg og kultur. I etterkant av møtet utrykte initiativtakerne at de var svært tilfreds med både oppmøte og aktivitetsnivå, og at #Andrestemmer med sin lave terskel for deltakelse, legger til rette for en mer mangfoldig debatt om Larviks bymiljø. 

Redaktør Terje Svendsen lovet at Østland-Posten skal gjøre sitt for å sørge for å synliggjøre mangfoldet, men ikke minst oppfordret han til at deltakerne under møtet blir synlige i ØPs spalter. Møtet var det første av tre folkemøter denne våren og møtet ble streamet live både på op.no og Facebook.