Romerikes Blad satser ungt

(Oslo 25.09.17) Romerikes Blad fikk nettopp Fritt Ord-støtte for å etablere plattform for ung kulturjournalistikk. Vi sliter med å nå ut til unge lesere med kulturkritikk og kulturjourmalistikk. Men vi vet at interessen er der og det vil vi gjøre noe med, sier Trine Kjus, som er leder for kultur og magasin i Romerikes Blad.

Vi søkte om 100.000 og fikk 30, så prosjektet blir jo naturlig nok nedskalert i forhold til hva vi hadde tenkt oss,  men nå går vi i gang, sier hun og har fått med seg 17-årige, Rauand Ismael som spaltist. 

RBs utgangspunkt for å søke er at den tradisjonelle kulturjournalistikken er under press og i sterk endring i den nye digitale hverdagen. Mye av den tradisjonelle kulturjournalistikken har allerede forsvunnet fra avisene og en ny kulturjournalistikk vokser fram.

Flere medier har beskrevet kulturjournalistikk i «klikk-knipe». -Dette er en realitet, men det som skjer med kulturjournalistikken er ikke utelukkende negativt, sier Kjos Kjus og fremhever at digitaliseringen gir nye muligheter, særlig fordi den har gitt oss et nytt verktøy – muligheten til å se hva slags type stoff som utløser konvertering, altså salg av digitale abonnement.

-Det vi ser, er at det ikke er de lettvinte klikksakene som utløser abonnement. Folk vil ha seriøs journalistikk, og de vil ha kulturkritikk.

I Romerikes Blad opplever vi at de kulturinteresserte leserne vil lese kulturkritikk, men snittalderen på personer som har lest de mest leste sakene ligger på rundt 50 år. Vi sliter med å nå ut til de unge leserne.

Utfordringen er dermed: Hvordan nå de unge lesere med vår kulturjournalistikk? Kan vi etablere en plattform for ung kulturjournalistikk i Romerikes Blad?

I dette prosjektet knytter vi til oss en ung, dyktig kulturskribent som skal skrive om kunst og kultur for en ung målgruppe. Med det håper vi å rekruttere yngre, kulturinteresserte lesere. Vi vet at interessen er der, det handler mer om å tilby stoffet på en sånn måte at vi når de unge leserne, sier Kjus.

Spaltisten Rauand Ismael han tross sin unge alder har allerede blant annet kulturspaltist i Minearva og kunstkritiker i Persikop på CV-en sin ved siden av å være elev ved Lillestørm videregående skole.