Sponseveileder

Medietilsynet har laget  veileder om sponsing i kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester.

Medietilsynet har laget  veileder om sponsing i kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester. Formålet med veilederen er å gi retningslinjer for hvordan kringkastingsregelverket for sponsing skal forstås. Veilederen tar blant annet for seg reglene for hvem som kan være sponsor, på hvilken måte sponsor kan identifiseres, og hvordan sponsede program kan fremstå.

Les Medietilsynets sponseveileder her