Støtte til nynorsk journalistikk

(Oslo 10.03.16) Om lag 650 000 kroner står på konto i Vinje-fondet og ventar på å bli fordelte til gode prosjektsøknader i år.

Dette er ei årleg løyving frå Kulturdepartementet som skal brukast til å fremje bruken av nynorsk i massemedia.

Søknadene må sendas til admin@aasentunet.no seinast 15. mai 2016. SE UTLYSINGSBREV

Se retningslinjer for Vinje-fondet