Studietur til New York

(Oslo 23.06.16) MBL arrangerer studietur 13.-15. september til New York. Temaet er innovasjon.

Vi skal besøke ledende selskaper i New York som har ulik tilnærming til innovasjon. Vi ønsker å se på arbeidsmetodene til de etablerte medieselskapene innenfor ulike sektorer som universitetsmiljøer, innovasjonslabber og andre som lykkes med innovasjon og nyskapning. I tillegg vil vi besøke noen av de norske selskapene som er i ferd med å lykkes. Målet er at de selskapene og personene vi møter vil gi oss ny innsikt, ny kunnskap og faglig inspirasjon som vi kan ta med oss hjem til Norge for å videreutvikle bransjen.

Programmet er i ferd med å ferdigstilles. En foreløpig oversikt finnes på http://www.studietur-newyork.com/

Merk at en del ting ikke er bekreftet, men TapAd, New York City Medialab og New York Times er bekreftet.

Prisen for deltagelse på turen er kr 10 000. Prisen inkluderer intern transport i New York samt lunsjmåltider. Vi vil sørge for å sette besøkene inn i en faglig kontekst både i forkant, under og i etterkant av besøkene. Deltagerne får også en rapport på ca. 20 sider med referat fra møtene og en oppsummering av hvilke lærdommer vi har tatt med oss.  

Hotell og reise kommer i tillegg. Vi vil forsøke å tilrettelegge for felles bestilling av hotell i New York.