Sender mediehuset ditt direkte på web?

(04.06.2015) Lokale mediehus som sender direkte på web vil kunne komme innunder kringkastingsforskriften, noe som åpner muligheter for støtte til lokalkringkasting.

Hvert år deles det ut midler til kompetanse, utviklingsprosjekter og lokale produksjoner. Søknadsfrist er i oktober 2015 og de som kan søke er de som har konsesjon for bakkenett, registrerte kabelkringkastere og de som kringkaster direkte på web.

Her kan du lese mer om støtteordningen:

http://www.medietilsynet.no/mediebransjen/stotteordninger/

For 2015 fikk blant annet Altaposten/TVNord 90.000 til tre kurs samt 220.000 kr. til en programprosuksjon, Telemarksavisa/TVTelemark 720.000 kr. til tre lokale produksjoner og Tidens Krav 540.000 kr. for to produksjoner.  

Sender ditt mediehus direkte på web skal du uansett registrere deg som kringkaster her:

http://www.medietilsynet.no/skjemaer/kringkasting-og-audiovisuelle-bestillingstjenester/

Gå inn via "registrer kringkasting".

Har du spørsmål ta kontakt med hb@mediebedriftene.no