Årets Mediepriser 2014

Finn frem det beste mediehuset ditt har produsert i løpet av 2014. Bli med på mediebransjens store konkurranse, samt prisutdeling og fest i Bergen 6. mai 2015.

Finn frem det beste mediehuset ditt har produsert i løpet av 2014. Bli med på mediebransjens store konkurranse, samt prisutdeling og fest i Bergen 6. mai 2015.

 Mediebedriftenes Landsforening inviterer alle norske aviser, magasiner, ukeblader, nett­aviser, web-tv, TV- og lokal TV-stasjoner til å delta i den store konkurransen om Norges gjeveste mediepriser. Alle prisvinnere blir invitert til å delta på den store prisfesten i forbindelse med MBLs årskonferanse og Nordiske Mediedager i Bergen. De nominerte i hver kategori offentliggjøres på våre nettsider i løpet av mars og april.

Grunnbeløpet for deltakelse er 500 kroner. For hvert bidrag som sendes inn, koster det 450 kroner. Faktura sendes i etterkant når bidragene er mottatt. Det kan sendes inn maksimalt seks (6) bidrag i hver kategori.

Siste frist for innsendelse er 1. februar 2015.

Merk bidragene tydelig! Alle bidrag skal være godt merket med publikasjonstittel og publiseringsdato på baksiden av bidraget. Reportasjer som går over flere sider, skal festes sammen slik at de kan brettes ut som en lang remse og ikke må vendes på.

Bidrag i klassene avis og ukeblad/magasin sendes til:

Mediebedriftenes Landsforening, Kongens gate 14, 0153 Oslo

Merk konvolutten: ÅRETS MEDIEPRISER

 

Bidrag i klassen nett/tv/mobil sendes inn elektronisk til trine@mediebedriftene.no 

Har du spørsmål om konkurransen, kontakt informasjonsansvarlig Trine Ohrberg-Rolfsrud,

e-post: trine@mediebedriftene.no eller tlf: 920 62 196

 

KLASSER OG KRITERIER 

Ukepresse_banner

Bidragene sendes inn på papir. Merk bidragene tydelig! Alle bidrag skal være godt merket med publikasjonstittel og publiseringsdato på baksiden av bidraget. Reportasjer som går over flere sider, skal festes sammen slik at de kan brettes ut som en lang remse og ikke må vendes på. Legg også ved en USB-stick med pdf av alle sidene dere sender inn. 

 HER ER DELTAKERBLANKETT FOR MAGASIN OG UKEPRESSE

Årets førsteside
Her vurderes førstesider, ikke seksjons- og bilagsforsider. Umiddelbar kommunikasjon er en av de viktigste kriteriene for en god førsteside. Samspill mellom tekst og bilde er viktig. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets forbrukersak
Her vurderes forbrukersider, tester og guider. Leserens nytteverdi er sentral her. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets inspirasjonssak
Dette er en kategori som favner noe bredere enn en ren forbrukersak, test og/eller guide. Her vil ofte bildene være i fokus, og en kombinasjon av journalistisk og visuell helhet er viktig. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets feature-/kultursak
Featuresaker og oppslag, samt kultursaker, portrett og intervju som er å betrakte som feature. I denne kategori bedømmes featuresider, hvor artiklene kan gå over én eller flere sider. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets magasinfoto
Denne kategorien inkluderer alt av flotte reportasjefoto og kan være et enkelt bilde eller en fotoserie. Merk bildene med navn på fotograf. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets nyskapning
Nye magasiner/ukeblader eller nyutviklede magasin/ukebladprodukter sendes inn i denne kategorien. Legg gjerne ved en begrunnelse av prosjektet. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets magasin/ukeblad
Til denne prisen gjør man helhetlig vurdering av innhold, utvikling og presentasjon. Deltagende magasiner/ukeblader må legge ved en begrunnelse for hvorfor de bør bli kåret til årets magasin/ukeblad. For å være aktuell som kandidat til denne prisen må publikasjonen delta i minst én av de andre kategoriene i konkurransen.

 

nett_banner

Bidragene sendes på e-post til trine@mediebedriftene.no.  Dersom bidragene ikke lenger er tilgjengelig på nettstedet, må materialet leveres på en USB-stick. Dersom bidrag er låst, må det legges ved tilgang til å åpne bidragene. Tilgangen må vare frem til 6. mai 2015.

Begrunnelse og forklarende tekster m.m. skal også leveres elektronisk på e-post til trine@mediebedriftene.no. Begrunnelsene skal være på maks 3 A4-sider per bidrag.

Send en e-post for hele påmeldingen, ikke én per kategori. Det kan sendes inn maksimalt seks (6) bidrag i hver kategori.

HER ER DELTAKERBLANKETT FOR NETT/TV/MOBIL

Årets nyhetsnettsted 
Her bedømmes nyhetsflyt, visuelt uttrykk og ­brukervennlighet. Hvordan nettstedet virker på mobil og tablet, blir også vurdert her. I begrunnelsen må man vise trafikkutvikling og leser­utvikling i 2014, samt beskrive hvordan man løser samfunns­oppdraget digitalt. Begrunnelsen må også inneholde hvilke tre saker som er mest delt og hvilke tre saker redaksjonen selv er mest fornøyd med.

Årets nisjenettsted
Her vurderes nettsteder som er segmenterte og som konsentrerer seg om spesielle emner eller områder. Her bedømmes innhold, visuelt uttrykk og brukervennlighet. Hvordan nettstedet virker på mobil og tablet, blir også vurdert her. I begrunnelsen må man vise trafikkutvikling og leserutvikling. (Send inn maksimalt seks bidrag).

Årets nyskapning
Her sendes det inn nye og innovative løsninger, både teknisk og innholdsmessig, som er lansert i året som er gått. I tillegg kan det sendes inn spesialsatsinger der nettets muligheter tas i bruk på nye og spennende måter.  (Send inn maksimalt seks bidrag).

Årets digitale historie
Denne klassen er ikke genrebetinget, her åpnes det for gode reportasjer av alle slag. Historiene skal være fortalt digitalt enten med levende bilder, lyd eller bilder og tekst, eller en blanding av disse. Her bedømmes innhold, visuelt uttrykk og kreativitet. (Send inn maksimalt seks bidrag.)

Årets programserie på web-TV/lokal-TV
Her juryeres serier som er laget for web-TV. Seriene skal være fortalt med levende bilder. Juryen legger vekt på innovative elementer, som f.eks. samspill mellom ulike distribusjonskanaler og bruk av mediet på nye måter.(Send inn maksimalt seks bidrag.)

Årets nettsted
Vinneren i denne klassen skal være et mediehus som har utmerket seg spesielt. Til denne prisen gjør man helhetlig vurdering av innhold, utvikling og presentasjon. Prisen omfatter alle digitale kanaler et mediehus har, og vil bedømmes på floraen og samspillet mellom disse. Deltagende mediehus må legge ved en begrunnelse for hvorfor de bør vinne. For å være aktuell som kandidat til denne prisen, må mediehuset delta i minst en av de andre kategoriene i konkurransen.

 

avis_banner

Bidragene sendes inn på papir. Merk bidragene tydelig! Alle bidrag skal være godt merket med publikasjonstittel og publiseringsdato på baksiden av bidraget. Reportasjer som går over flere sider, skal festes sammen slik at de kan brettes ut som en lang remse og ikke må vendes på. Legg også ved en USB-stick med pdf av alle sidene dere sender inn.

HER ER DELTAKERBLANKETT FOR AVIS

Årets førsteside
Her vurderes førstesider, ikke seksjons- og bilagsforsider. Umiddelbar kommunikasjon er et av de viktigste kriteriene for en god førsteside. Samspill mellom tekst og bilde er viktig. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets magasincover/seksjonsforside
Her vurderes magasin-, seksjons- og bilagsforsider. Umiddelbar kommunikasjon er et av de viktigste kriteriene for en god førsteside. Samspill mellom tekst og bilde er viktig. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets nyhetsside
Her kan det sendes inn nyhetssider, oppslag eller nyhetsfeature. Her legges det vekt på umiddelbar nyhetsverdi for leseren. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets sportsside
Her kan det sendes inn nyhetssider, oppslag eller sportsfeature. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets feature-/kulturside
Her sendes det inn featuresider, saker og oppslag. I denne kategori bedømmes featuresider, hvor artiklene kan gå over én eller flere sider. Send inn maksimalt seks bidrag.

MBLs UNG-pris
Her bedømmes prosjekter som er spesialtilpasset for å tiltrekke seg unge mediebrukere. Her kan alle prosjekter sendes inn, enten de er på papir, digitalt, TV-format eller kombinasjoner av disse. Det må sendes med en beskrivelse av prosjektet (maks. 3 A4 sider) som forteller om målet med prosjektet og hva man har oppnådd. Send inn maks seks bidrag.

Årets avismagasin
Her kan avismagasin, helgemagasin og spesialmagasiner sendes inn. Deltagende aviser må legge ved en begrunnelse for hvorfor de bør kåres til årets avismagasin.  Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets nyskapning
Aviser som er redesignet i 2013, eller aviser som har laget nye avisprodukter, kan sende inn bidrag her. Legg ved en begrunnelse for hvorfor man bør vinne denne klassen.  Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets Avis
Til denne prisen gjør man helhetlig vurdering av innhold, utvikling og presentasjon. Deltagende aviser må legge ved en begrunnelse for hvorfor de bør bli kåret til årets avis. For å være aktuell som kandidat til denne prisen, må avisen delta i minst én av de andre kategoriene i konkurransen.

 

Sees i Bergen 6. mai! 

 

 

 

 

 

 

2017

.