NxtMedia-pris for digital journalistikk

Innovasjonsprosjektet NxtMedia (www.nxtmedia.no) lanserte i 2013 en ny pris for datadrevet journalistikk i samarbeid med MBL. Prisen ble delt ut sammen med øvrige prisutdelinger under Nordiske Mediedager i mai. For 2014 blir denne prisen en fast del av MBLs priser, med enkelte endringer fra første utgave.

I 2013 var konkurransen for datadrevet journalistikk åpen også for svensk deltakelse, og ble til og med vunnet av SvT Pejl med «Svenskarnas inkomster». I 2014 blir prisen derimot en ren norsk konkurranse, på linje med øvrige prisutdelinger. Dette har også sammenheng med at den første nordiske prisutdeling ble gjennomført i november 2013.

Kriteriene for prisen er også noe justert. Det opereres ofte med kategoriene datajournalistikk og digital historiefortelling som ulike områder. Prisutdelingen for 2014 vil hete NxtMedias pris for digital journalistikk, og vil omfatte prosjekter innenfor begge disse kategoriene, alt i samme klasse.

Kriteriene vektlegger innovativ journalistikk, med kreativ visualisering og god teknologiutnyttelse.

Fristen for innsending av bidrag er satt til 1. februar, og vil gjelde prosjekter som er publisert i 2013.

Format for innsending av bidrag:

Det lages en kortfattet prosjektbeskrivelse (tilsvarende 1-2 A4-ark) som inkluderer bakgrunn/problemstilling, team, datafangst og metoder, bruk av verktøy og valg av publiserings- og presentasjonsløsninger. Ta også med prosesserfaring og respons.

Det tas et screenshot som best mulig presenterer prosjektet

Det legges ved linker til det publiserte materialet

Bidrag sendes inn til NxtMedia: post@nxtmedia.no

Kontakt/spørsmål: Trond I. Hovland, 90103143, trond@hovland.com

Juryen vil generelt legge vekt på både ressursbruk, metoder og bruk av verktøy

Juryen vil nominere et valgfritt antall bidrag, som vil bekjentgjøres i forkant av prisutdelingen.