Nominerte til Den store journalistprisen

Kulturminister Thorhild Widvey vil stå for utdelingen av Den store journalistprisen under arrangementet Medieleder 2014 i Bergen 7. mai.

Prisen for 2014 skal tildeles en medarbeider eller en gruppe medarbeidere som det siste året har gjort en særlig prisverdig innsats på journalistikkens område. Hensikten med prisen er å oppmuntre til og hedre kvalitet i journalistikken.

Disse er nominert:

*Anders Sømme Hammer, frilanser

*Inge D. Hanssen, Aftenposten

*Jesús Alcala, Samtiden

*Erlend Frafjord, Magasinet Plot

*Hans-Wilhelm Steinfeld, NRK

*Gunnar Ringheim, Dagbladet

*Thomas Ergo, Hans Petter Aaas og Rune Vandvik, Stavanger Aftenblad

*Håvard Bjelland og Bjørn Asle Nord, Bergens Tidende

*Ingunn Røren og Ingrid Fredriksen, BT

*Tonje Steinsland og Gerhard Helskog, TV 2

*Hilde Østmo, Adresseavisen

*Bjørn Vatne, Sunnmørsposten

*Åge Winge og Therese Alice Sanne, Adresseavisen

*Pål T.  Jørgensen, TV 2

*Øystein Bogen, TV 2

*Kristin Solberg, Aftenposten

*Mari K. By Rise og Lajla Ellingsen, Adresseavisen

*John Rasmussen og Gunnar Ringheim, Dagbladet

*Mohammed Alayoubi, NRK

*Suzanne Kaluza, Egmont Hjemmet Mortensen

*Thomas Seltzer, Trygdekontoret

Den store journalistprisen, som er på 100 000 kroner, utdeles gjennom Norsk Presseforbund. Bak prisen står for øvrig Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Norsk rikskringkasting, TV 2 og Den Norske Fagpresses Forening. Norsk Presseforbunds styre har oppnevnt en egen jury som kårer prisvinneren. Fjorårets vinner var Kjetil Alstadheim, journalist og kommentator i Dagens Næringsliv.