Årets Salgsavdeling | Årets Opplags-/Markedsavdeling 2013

Med årets vinnere Fædrelandsvennen (Opplag/Marked) og VG Annonse (Salg) friskt i minne, minner vi om at det fortsatt er mulig å melde seg på Årets Opplags-/Markedsavdeling og Årets Salgsavdeling. Påmeldingsfristen er utvidet til torsdag 15. august.

Da Mediebedriftene for drøye 10 år siden inviterte til konkurransene for de kommersielle avdelingene var intensjonen:

 • Å påvirke medlemsbedriftenes profesjonelle utvikling innen salg og opplagsarbeid med utgangspunkt i et kontinuerlig forbedringsarbeid.
 • Å få en god anledning til også å sette fokus på og hedre dyktige medarbeidere som ikke er involvert i redaksjonelt arbeid.

Følgelig har konkurransene alltid vært basert på kriterier som er ment å beskrive den enkeltes kandidatur i forhold til overnevnte intensjoner.

Kriteriene for Årets Opplags-/Markedsavdeling:

 1. 1.                  Opplagsutvikling 2012 – 2014 (15 %)
 2. 2.                  Leserdekning 2012 – 2014 (15 %)
 3. 3.                  Kompetanseutvikling (15 %)
 4. 4.                  Gode cases (15 %)
 5. 5.                  Hvorfor er vi en vinnerkandidat? (40 %)

Kriteriene for Årets Salgsavdeling:

 1. 1.                  Omsetning for årene 2012 – 2014 (15 %)
 2. 2.                  Omsetningsutvikling pr. medarbeider i annonseavdelingen for årene 2012 – 2014 (15 %)
 3. 3.                  Kompetanseutvikling (15 %)
 4. 4.                  Gode cases (15 %)
 5. 5.                  Hvorfor er vi en vinnerkandidat? (40 %)

Følgelig velger Mediebedriftene å fastholde fire av de fem kriteriene fra siste års konkurranse, men har sett det som viktig å be deltakerne tydeliggjøre hvordan de tilpasser seg markedets endringer.

-I bidragene for 2013 vil juryen også legge vekt på digital nytenkning og konkrete prosjekter, hvordan man har utnyttet en merkevares styrke i sitt marked, og hvordan man har anvendt analyser som grunnlag i arbeidet. Dessuten hvordan det interne samarbeidet bidrar positivt til utviklingen, utdyper jurymedlem Erik Wilberg til kriteriet punkt 5. Påmelding skjer til Helge Holbæk-Hansen: hhh@mediebedriftene.no