Roar Hagen er vinner av Årets Avistegning

Vinner av prisen for Årets Avistegning 2013–2014 er Roar Hagen for tegningen «Flyktninger», som sto på trykk i VG 28. oktober 2013.

Prisen for Årets Avistegning deles ut av Norsk Redaktørforening (NR), Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

Formålet med prisen er å understreke og markere tegningen som et eget journalistisk uttrykksmiddel i papir- og nettaviser.

Årets jury har bestått av Terje Eidsvåg (NJ), Hanne Skartveit (MBL), Tor Bomann-Larsen (forfatter og tegner) og juryleder Bjørgulv Braanen (NR). Juryen har hatt to møter og har vurdert 103 innsendte bidrag fordelt på 33 tegnere fra hele landet.

Juryens begrunnelse:

Årets Avistegning 2013–2014 kommenterer en av de største humanitære krisene i vår tid, flyktningstrømmene over Middelhavet fra Nord-Afrika og Midtøsten til Europa. Konfliktene på Afrikas Horn, i Libya, Palestina og i Syria og Irak sender hver dag stadig nye mennesker på flukt. Det samlede antallet flyktninger i verden er nå kommet opp i rundt 52 millioner mennesker. Rundt halvparten av dem er barn.

Tegningen skildrer ikke bare flyktningene som kommer seg over havet i skrøpelige og overfylte farkoster, men også de utfordringene Europa har i møte med migrasjonen. Antallet asylsøkere øker dramatisk og skaper politiske og sosiale konflikter i mange europeiske land.

Roar Hagen har til fulle utnyttet den frie tegnings muligheter, i det han har festet blikket på to ulike situasjoner fra det samme hav og diktet dem sammen i ett bilde. Visualiseringen av afrikanske krigsofre som søker redning på finanskrisens havarerte cruiseskip, er et frapperende grep som ikke kan unnlate å sette tankene i sving hos den våkne avisleser. Her viser Roar Hagen hvordan en avistegning kan fungere på sitt beste.

 

Roar Hagen begynte som tegner i Sunnmørsposten i 1975, fortsatte så i Stavanger Aftenblad, før han begynte i VG i 1986, der hans tegninger har vært et av avisens bumerker i snart 30 år. Fra 1989 har han vært tilsluttet Cartoonist & Writers Syndicate i New York, som formidler tegninger til aviser og magasiner over hele verden. Hans tegninger er gjengitt i bl.a. Die Zeit, International Herald Tribune, Der Spiegel, Newsweek, Time Magazine. Roar Hagen er en klassisk avis- og karikaturtegner i den politiske tradisjonen. En av Norges fremste i sin generasjon.