Årets Mediepriser 2015 – påmeldingen er åpen

Tenk deg godt om. Hva har vi gjort i løpet av 2015? Hva likte leserne best i 2015?  Hva er vi stolte av i 2015? Gjør gjerne denne øvelsen sammen med redaksjonen din. Svarene dere finner på disse spørsmålene, er svarene på hva dere skal sende inn til Årets Mediepriser.

Vi har åpnet for påmelding til Årets Mediepriser, det er med andre ord på tide å finne frem det aller beste mediehuset ditt har produsert i løpet av året. 

- Vi har gjort et par justeringer på klasser og kriterier i år. I magasin klassen er kategorien forbruker erstattet med portrett. I digitalklassen er nyhetsnettsted delt inn i lokal og nasjonal, og innovasjonskategorien løftes opp som en egen hovedpris. Vi har også gjort justeringer i hovedprisene, i år skal vi kåre Årets Avis (nett og papir) og Årets Magasin (nett og papir), sier konkurranseansvarlig Trine Ohrberg-Rolfsrud i MBL.

10. februar er fristen for å sende inn bidrag, og 11. mai utropes vinnerne på den store prisfesten i Bergen.

Grunnbeløpet for deltakelse er 500 kroner. For hvert bidrag som sendes inn, koster det 450 kroner. Faktura sendes i etterkant når bidragene er mottatt.

Det kan sendes inn maksimalt seks (6) bidrag i hver kategori.

Siste frist for innsendelse er 10. februar 2016.

Merk bidragene tydelig! Alle bidrag skal være godt merket med publikasjonstittel og publiseringsdato på baksiden av bidraget. Reportasjer som går over flere sider skal festes sammen slik at de kan brettes ut som en lang remse, og ikke må vendes på.

Bidrag i klassene avis og ukeblad/magasin sendes inn til:

Mediebedriftenes Landsforening,

Kongens gate 14,

0153 Oslo

Merk konvolutten: ÅRETS MEDIEPRISER

BRUK DENNE PÅMELDINGSBLANKETTEN FOR PÅMELDING

Bidrag i klassen nett/tv/mobil sendes inn elektronisk til trine@mediebedriftene.no og ge@mediebedriftene.no

Har du spørsmål om konkurransen kontakt informasjonsansvarlig Trine Ohrberg-Rolfsrud, e-post: trine@mediebedriftene.no eller tlf: 920 62 196

 

DIGITAL

Bidragene sendes på e-post til trine@mediebedriftene.no og ge@mediebedriftene.no . Dersom bidragene ikke lenger er tilgjengelig på nettstedet, må materialet leveres på en USBstick. Dersom bidrag er låst for abonnenter, må det legges ved tilgang til å åpne bidragene. Tilgangen må vare frem til 6. mai 2015. Beskrivelsene av bidragene kan være på maksimalt 3 A4 sider per bidrag.

Begrunnelse og forklarende tekster m.m. skal også leveres elektronisk på e-post til ge@mediebedriftene.no og trine@mediebedriftene.no. Begrunnelsene skal maks være på 3 A4 sider per bidrag.

Send en e-post for hele påmeldingen, ikke én per kategori. Det kan sendes inn maksimalt seks(6) bidrag i hver kategori.

Årets nasjonale nyhetsnettsted

Her bedømmes nyhetsflyt, visuelt uttrykk og brukervennlighet. Hvordan nettstedet virker på mobil og tablet blir også vurdert her. I begrunnelsen må man vise trafikkutvikling og leserutvikling, samt beskrive hvordan man løser samfunnsoppdraget digitalt. Begrunnelsen må også inneholde hvilke tre saker som er mest delt og hvilke tre saker redaksjonen selv er mest fornøyd med. Journalistikk og design teller 50/50.

Årets lokale nyhetsnettsted

Her bedømmes nyhetsflyt, visuelt uttrykk og brukervennlighet. Hvordan nettstedet virker på mobil og tablet blir også vurdert her. I begrunnelsen må man vise trafikkutvikling og leserutvikling, samt beskrive hvordan man løser samfunnsoppdraget digitalt. Begrunnelsen må også inneholde hvilke tre saker som er mest delt og hvilke tre saker redaksjonen selv er mest fornøyd med. Journalistikk og design teller 50/50.

Årets nisjenettsted

Her vurderes nettsteder som er segmenterte og som konsentrer seg om spesielle emner eller områder. Her bedømmes innhold, visuelt uttrykk og brukervennlighet. Hvordan nettstedet virker på mobil og tablet blir også vurdert her. I begrunnelsen må man vise trafikkutvikling og leserutvikling. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets digitale historie

Denne klassen er ikke genrebetinget, her åpnes det for gode reportasjer av alle slag. Historiene skal være fortalt digitalt enten med levende bilder, lyd eller bilder og tekst, eller en blanding av disse. Her bedømmes innhold, visuelt uttrykk og kreativitet. Send inn maksimalt seks bidrag. Journalistikk og design teller 50/50.

Årets program/-serie på web-TV/lokal-TV

Her juryeres programmer som er laget for web-TV og lokal-TV, programmene skal være fortalt hovedsakelig med levende bilder. Juryen legger vekt på innovative elementer, som f.eks. samspill mellom ulike distribusjonskanaler og bruk av mediet på nye måter. Journalistikk og design teller 50/50. Send inn maksimalt seks bidrag.

 

MAGASIN

Bidragene sendes inn på papir. Merk bidragene tydelig! Alle bidrag skal være godt merket med publikasjonstittel og publiseringsdato på baksiden av bidraget. Reportasjersom går over flere sider skal festes sammen slik at de kan brettes ut som en lang remse, og ikke må vendes på. Legg også ved en USB-stick med pdf av alle sidene dere sender inn.

Årets cover

Her vurderes kun hovedcover, ikke seksjons- og bilagsforsider. Umiddelbar kommunikasjon er en av de viktigste kriteriene for en god førsteside. Samspill mellom tekst og bilde er viktig. Journalistikk og design teller 50/50. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets portrett

Her vurderes portretter som går over en eller flere sider. Samspill mellom tekst og bilde er viktig. Journalistikk og design teller 50/50. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets inspirasjonssak

Dette er en kategori som favner noe bredere enn en ren forbrukersak, test og/eller guide. Her vil ofte bildene være i fokus og en kombinasjon av journalistisk og visuell helhet er viktig. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets featuresak

Her sendes det inn featuresider og oppslag. I denne kategori bedømmes featuresider, hvor artiklene kan gå over én eller flere sider. Samspill mellom tekst og bilde er viktig. Journalistikk og design teller 50/50. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets magasinfoto

Denne kategorien inkluderer alt av flotte reportasjefoto, og kan være et enkelt bilde eller en fotoserie. Merk bildene med navn på fotograf. Send inn maksimalt seks bidrag.

 

AVIS

Alle aviser konkurrerer mot hverandre. Bidragene sendes inn på papir. Merk bidragene tydelig! Alle bidrag skal være godt merket med publikasjonstittel og publiseringsdato på baksiden av bidraget. Reportasjer som går over flere sider skal festes sammen slik at de kan brettes ut som en lang remse, og ikke må vendes på. Legg også ved en USB-stick med pdf av alle sidene dere sender inn.

Årets førsteside

Her vurderes hovedavisens førstesider. Umiddelbar kommunikasjon er et av de viktigste kriteriene for en god førsteside. Samspill mellom tekst og bilde er viktig. Journalistikk og design teller 50/50. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets magasincover/seksjonsforside

Her vurderes magasin-, seksjons- og bilagsforsider. Umiddelbar kommunikasjon er et av de viktigste kriteriene for en god førsteside. Samspill mellom tekst og bilde er viktig. Journalistikk og design teller 50/50. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets nyhetssak

Her kan det sendes inn nyhetssider, oppslag eller nyhetsfeature. Her legges det vekt på umiddelbar nyhetsverdi for leseren. Samspill mellom tekst og bilde er viktig. Journalistikk og design teller 50/50. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets sportssak

Her kan det sendes inn nyhetssider, oppslag eller sportsfeature. Samspill mellom tekst og bilde er viktig. Journalistikk og design teller 50/50. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets featuresak

Her sendes det inn featuresider og oppslag. I denne kategori bedømmes featuresider, hvor artiklene kan gå over én eller flere sider. Samspill mellom tekst og bilde er viktig. Journalistikk og design teller 50/50. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets avismagasin

Her kan avismagasin, helgemagasin og spesialmagasiner sendes inn. Deltagende aviser må legge ved en begrunnelse for hvorfor de bør kåres til årets avismagasin. Journalistikk og design teller 50/50. Send inn maksimalt seks bidrag.

 

HOVEDPRISER

Årets avis (digitalt og papir)

Til denne prisen gjør juryen en helhetlig vurdering av innhold, utvikling og presentasjon. Prisen omfatter alle kanaler et mediehus har, og vil bedømmes på floraen og samspillet mellom disse. Deltagende mediehus må legge ved en begrunnelse for hvorfor de bør vinne. For å være aktuell som kandidat til denne prisen må mediehuset delta i minst en av de andre kategoriene i konkurransen.

Årets magasin (digitalt og papir)

Til denne prisen gjør man helhetlig vurdering av innhold, utvikling og presentasjon. Prisen omfatter alle kanaler et magasin har, og vil bedømmes på floraen og samspillet mellom disse. Deltagende magasiner må legge ved en begrunnelse for hvorfor de bør vinne. For å være aktuell som kandidat til denne prisen må publikasjonen delta i minst en av de andre kategoriene i konkurransen.

Årets nyskapning

Her sendes det inn nye og innovative løsninger, både teknisk og innholdsmessig, som er lansert i året som er gått. I tillegg kan det sendes inn spesialsatsinger der nettets muligheter tas i bruk på nye og spennende måter. (Send inn maksimalt seks bidrag).