Avisgutten

Avisgutten er MBLs fremste utmerkelse som deles ut til personer/ tillitsvalgte som har gjort en stor innsats for MBL over tid. 

Avisgutten tildeles personer som over tid har gjort en ekstraordinær innsats for å:

1. Heve bransjens anseelse eller har

2. Bidratt til bransjens utvikling eller har

3. Gitt viktige bidrag til mediefellesskapet.  

Utdelingen skal som hovedregel skje på MBLs årsmøtesammenkomster. Det er styrets leder og nestleder sammen med adm. direktør som beslutter hvem som skal motta Avisgutten.

 

Disse her tidligere mottatt utmerkelsen:

NAVN ÅRSTALL FOR TILDELING
Brixtofte, Chr., red. 1960
Christensen, Chr. A.R. red. 1960
Christensen, N. Chr. red. 1960
Diesen, Einar, red. 1960
Erichsen, R. Werner, dir. 1960
Fagerstrøm, Carl, dir. 1960
Fjørtoft, Sigurd, disp. 1960
Göte, Torvald, dir. 1960
Hallvig, Ivar, dir. 1960
Hansen, Peter, disp. 1960
Heiberg, Eilif, h.r.adv. 1960
Heian, Sigurd, disp. 1960
Høst, Jacob, dir. 1960
Kandahl, Toralv, red. 1960
Kirkvaag, Ola, dir. (i NAL) 1960
Knudsen, Bryn, disp. 1960
Mykleseth, Herman, disp. 1960
Myre, Odd, dir. 1960
Nordlie, J. H., dir. 1960
Norén, Edmund, dir.  (AI) 1960
Nyström, Per, dir. 1960
Næss, Asbjørn, disp. 1960
Slette, Aslak, disp. 1960
Tandberg, Frantz, dir. 1960
Viranko, A., dir. 1960
Vraa, Jon, red. 1960
Næss, Knut A., disp. 1962
Wathne, Martin, disp. 1962
Gerhardsen, Einar, statsmin. 1964
Johannessen, John, disp. 1964
Juul, Finn, disp. 1964
Danielsen, Nils D., disp. 1966
Engen, Asbjørn, dir. 1966
Løken, Arne, red. 1966
Perkki, Juhana, dir. 1966
Portin, Sigurd, dir. 1966
Saarnilehto, M. J., dir. 1966
Vuorinen, Heikki V., dir. 1966
Wågen, Erik, avd.sjef 1966
ANPA 1967
Eide, Joh. Wilh., boktr. 1967
Ingemundsen, John, disp. 1967
Nancke, H. Holme, boktr. 1967
NTB 1967
Riddervold, Hans J., dir. 1967
Torp, Harald, red. 1967
Eide, Helge, dir. 1968
Gjertsen, Georg, forr.fører 1968
Kongshaug, Helge, red. 1968
Warhuus, Chr., disp. 1968
Andersen, Peter, dir. 1969
Emilsen, Einar, disp. 1969
Becker, Torolf, dir. 1970
Fremann, Rolf, disp. 1970
Moe, Ole Chr., dir. 1970
Vikse, Johan, disp. 1970
Hellerud, Oddvar, red. 1971
Sletten, Vegard, red. 1971
Vårvik, Dagfinn, statsråd 1971
Ona, Johan, adm. dir. 1971
Adler, Roar, dir. 1972
Granhaug, Eilif, disp. 1973
Johansson, Harry, disp. 1973
Næss, Jan Ludvig, disp. 1973
Iversen - Ivar, disp. 1974
Olsen - Aksel, disp. 1974
Olsen - Olaf A., disp. 1974
Hallvig, Ivar, dir. i TU 1976
Jacobsen, Rolf P., adm. dir. 1976
Parmo, Jan, adm. dir. 1976
H. M. Kong Olav V 1976
Toft, Gunnar, disp. 1978
Nordgård, Arnulf, disp. 1979
Kverneland, Svein, adm. dir. 1979
Dæhlin, Erik, h.r.adv. 1979
Riddervold, Hans H., adm. dir. 1980
Hjelle, Olav, disp. 1980
Lundemo, Agnar, adm. dir. 1980
Kløve-Graue, Astrid, disp. 1982
Kalland, Jan M., adm. dir. 1982
Strand, Odd J., disp. 1982
Vårvik, Martin, disp. 1982
Thoresen, Otto K., disp. 1982
Andersen, Anne Kathrine 1985
Leth-Larsen, Flemming, adm. dir.i DDF 1985
Klæbel, Ernst 1985
Ekberg, Karl-Henrik 1985
Nurmimaa, Väinö 1985
Löyttyniemi, Veikko, adm.dir. 1985
Enebakk, Magnar H. 1985
Solheim, John, red. 1985
Ihlebæk, Hans A., gen.sekr. 1985
Larsen, Bjørn, dep.råd. 1985
Strand, Odd, dir. 1985
Helgesen, Thorolf 1985
Fossum, Knut, adm. dir. 1985
Kielland, Hjalmar, red. 1985
Steffensrud, Karl, statsaut.rev. 1985
Strandenes, Gunnar, tekn.dir. 1985
Vindegg, Erling, disp. 1986
Gilhuus, Gert, dir. 1986
Løken, Carl Peter, disp. 1988
Pettersen, Oddvar, disp. 1988
Hystad, Jens, disp. 1988
Westlund, Kåre, adm. dir. 1988
Sandborg, Gunnar, dir. 1989
Haugen, Ola 1989
Helgesen, Odd H., kontorsjef 1990
Borgen, Kurt, disp. 1992
Hille, Sigurd, disp. 1992
Dissen, Odd, disp. 1992
Lie, Eystein, Inf.sjef 1995
Dahl, Ragnar, tekn. Rådgiver 1995
Nossum, Ivar, undervisningsleder 1995
Aamot, Kjell, konsernsjef 1995
Larsen, Roar, adm. dir. 1995
Bore, Thor Bjarne, red. 1997
Hildrum, Alf, konsernsjef 1997
Taugbøl, Øivind, adm. dir. 1998
Brandtzæg, Johs., redaktør 1998
Jørgensen, Tom, adm. dir. 1999
Ravnaas, John, adm. dir. 2000
Nagell-Erichsen, Tinius, direktør 2002
Norvang, Dag, adm.dir 2002
Finseth, Ola, disponent  2003
Simonnes, Helge, sjefredaktør 2004
Andreassen, Randi Fløtten, redaktør  2004
Velgaard, Truls, direktør  2005
Bergo, Olav Terje, disp/ansv.red 2005
Odde, Hans Arnesjefred/adm.dir 2007
Koch, Per Axel, adm.dir 2007
Mugaas, Olav M. direktør 2008
Torjussen, Lars Erik, adm.dir  2008
Wraal, Bjørg, sjefsekretør 2009
Rosvold, Mona Kristine, adm. dir 2010
Rusdal, Ivar , adm. dir 2010
Husjord, Trude, konserndirektør 2011
Sand, Arvid, adm. dir 2011
Stokstad, Are, konserndirektør  2013
Kokkvold, Per Edgar, generalsekretær 2013
Øy, Nils E., generalsekretær 2013
Brynhildsvoll, Liv Eli, spesialrådgiver 2014
Finslo, Stig, direktør 2015
Matre, Hans Erik, tidl. sjefredaktør  2016
Bjørkavåg, Gunnar, konsernsjef 2016
Olufsen, Bernt, redaktør 2016
Johannesen, Øyvind, direktør  2016
Munch, Didrik, konsernsjef 2016
Bratlie, Kristin Steien  2017
Velsand, Mari, konserndirektør 2017
Kvassheim, Gunnar, sjefredaktør 2017