Avisgutten til Kvassheim, Velsand og Steien Bratlie

(Trondheim 13.06.17) Avisgutten er MBLs fremste utmerkelse som deles ut til personer som har gjort en stor innsats for MBL over tid. Under dagens årsmøte ble Avisgutten tildelt Gunnar Kvassheim (Dalane Tidende), Mari Velsand (Amedia) og Kristin Steien Bratlie (Mentor Medier).

 

De har alle tre gitt viktige bidrag til mediefelleskapet: Kvassheim har sittet i MBLs hovedstyre i flere år, bla som nestleder. Han har også ledet Medieforeningen i Rogaland og Agder, vært styreleder i Norsk Presseforbund, ledet Tilskuddsutvalget for nyhets og aktualitetsmedier og ledet Postutvalget mm.

Velsand har også sittet flere år i MBLs hovedstyre og vært med i AU, ledet Medieforeningen i Oslo og Akershus, vært MBLs representant i WAN-Ifra Board,  STUP-nestleder, sittet i Tariffutvalget (NJ) , vært med Tilskuddsutvalget for nyhets og aktualitetsmedier og, sittet i valgkomiteen til hovedstyret mm.

 Steien Bratlie var ikke til stede under overrekkelsen, men har vært høyst til stede for mediebransjen som styremedlem i MBL og medlem av arbeidsutvalget samt leder for Medieforeningen i Oslo og Akershus.

Det er styrets leder og nestleder sammen med adm. direktør som beslutter hvem som skal motta Avisgutten. Hovedkriteriene er en ekstraordinær innsats for å bidra til:

1. Heve bransjens anseelse eller har

2. Bidratt til bransjens utvikling eller har

3. Gitt viktige bidrag til mediefellesskapet.