Datterselskaper

Papirkjøp AS

Papirkjøp eies av Mediebedriftenes Landsforening. Selskapets målsetting er å skaffe standard avispapir av beste kvalitet til en pris på linje med den laveste markedsprisen i Europa, og å samarbeide med trykkeriene om kvalitet og logistikk.

Papirkjøps styre består av:

Per Axel Koch, Polaris Media (styreleder) (2016-2018) 

Reidar Hystad, Sunnhordland (2016-2018)

John Kvadsheim, Amedia Trykk og Distribusjon (2016-2018)

Nils Kristian Gauslaa, Agderposten Medier (2017-2019)

Rune Andresen, Agderposten Trykk (2017-2019)

Harald Jacobsen, Schibsted Trykk (2017-2019)

 

Daglig leder Bjørn Wisted (tlf. 911 36 213) eller wis@mediebedriftene.no 
Økonomisjef Torill Roås (tlf. 906 14 479) eller tr@mediebedriftene.no 

Regnskapsmedarbeider Britt Øien (tlf. 958 72 418) eller britt@mediebedriftene.no 

Papirkjøp AS
Kongensgate 14
0153 Oslo
Tlf. 22 86 12 00
Faks. 22 42 26 11
E-post wis@mediebedriftene.no
Organisasjonsnr. NO 966620188 MVA

 

NADA AS, stiftet i 1995, er et datterselskap av Mediebedriftenes Landsforening. NADA har utviklet og drifter NADAexpress, en egen web basert tjeneste for annonsedistribusjon- og mottak. I samarbeid med MBL arbeider NADA for ytterligere forenkling og kvalitetssikring innenfor annonseområdet ved å publisere retningslinjer og hjelpemidler for korrekt utforming og teknisk formatering av annonser og følgesedler. I dag kan over 200 aviser og samkjøringer og over 80 magasiner ta imot annonser sendt via NADA. NADA har en egen tjeneste for fargekonvertering av avisannonser, åpen for alle. NADAs virksomhet finansieres av avisene i fellesskap.

NADA AS
Kongensgt. 14, 0153 Oslo
Daglig leder: Geir Engen, e-post: ge@mediebedriftene.no 

Mediebedriftenes Klareringstjeneste AS

Mediebedriftenes Klareringstjeneste AS er 100 % eiet av Mediebedriftenes Landsforening, MBL. Selskapet ble etablert 19. oktober 2001 og har som formål å klarere bruk av digitale kopier. Klareringstjenesten skal inngå langsiktige avtaler med sluttbruker om rett til bruk av opphavsrettslig beskyttet materiell i egen virksomhet samt inngå avtaler med nettagenter og klippbyråer. Klareringstjenesten skal videre overvåke og håndtere eventuelle rettighetskrenkninger. Selskapet er en non-profitt organisasjon der kopivederlagene skal, etter fratrekk av administrative kostnader, tilbakeføres til kildeeier. www.klarering.no

NETTFORUM

MBL/NettForum, er organisasjonen for innholdsleverandørene på nett i Norge. Blant medlemsbedriftene i NettForum finner du alle de største innholdsleverandørene, blant annet VG, Dagbladet, NRK, Aftenposten, Eniro og Nettavisen

MBL/NettForum skal arbeide for å skape muligheter for en bærekraftig utvikling og gode rammevilkår for leverandører av digitalt innhold i Norge. Det vil blant annet si:

  • Å fremme de nye elektroniske kanalene som annonsekanal(er), og ha som mål at den dokumentasjon som annonsørene etterspør fremskaffes. Videre skal NettForum arbeide for å øke kunnskapen om disse kanalene som annonsekanal
  • Å arbeide aktivt i forhold offentlige myndigheter, politiker o.a. for å skape forståelse for innholdsbransjens behov og særpreg
  • Å forvalte avtalen som er inngått mellom Innholdsnett og eSolutions, og arbeide for at den løsningen som er valgt blir bransjestandard
  • Å arbeide for en mer rettferdig fordeling av de verdier som innholdsleverandørene er med på å skape. Herunder også utrede ulike modeller for å ta betalt for innhold og tjenester på nettet
  • Å arbeide aktivt i forhold til rettighetsproblematikk i digitale medier. Blant annet kopiering samt bruk av lyd / musikk, bilder og video