Dag og Tid

Tilbake til Medlemmer

Dag og Tid

DAG OG TID er en ukeavis i Oslo. Avisa redigeres på nynorsk og inneholder mye kommentar- og debattstoff innen blant annet kultur og politikk. 

Avisen har en radikal redaksjonell linje, men gir plass til et bredt spektrum av meninger.

Dag og Tid finner du i Aviskatalogen.no.

Adresse og kontaktinfo

Pilestredet 8, 0130 Oslo
Tlf: 21 50 47 47

Annonseavd.: 
annonse@dagogtid.no

Redaksjon:
redaksjonen@dagogtid.no

Abonnement:
tinging@dagogtid.no

Postadresse:
Pb. 7044 St. Olavs plass
0130 Oslo 

Nettside

Kontaktpersoner

Ansvarlig redaktør:
Svein Gjerdåker 
21 50 47 29

Hjemmeside

www.dagogtid.no