Adresse og kontaktinfo

Grønnegata 64, 2302 Hamar
Tlf: 02318

Redaksjonen:
red@h-a.no

Reklameavdelingen:
annonse@h-a.no

Abonnementsavdelingen:
abo@h-a.no

Postadresse:
Pb. 262,
2302 Hamar 

Kontaktpersoner

Digital redaktør:
Ole Kristian Lyngstad

Sjefredaktør:
Carsten Bleness

Nyhetsredaktør: 
Andre Winje Arntzen

Hjemmeside

www.h-a.no