Adresse og kontaktinfo

Elvarheimgata 10, 2408 Elverum
Tlf: 0241

Annonse:
mb@lokal-avisa.no 

Redaksjon: 
red@lokal-avisa.no

Abonnement:
abo@lokal-avisa.no 

Nettside 

Kontaktpersoner

Ansvarlig redaktør:
Halvard Berget

Hjemmeside