Adresse og kontaktinfo

Bankbygget, 7790 Malm
Tlf: 74 15 73 70

E-post:
post@lokalavisa.as 

Redaksjonen:
redaksjonen@lokalavisa.as

Abonnement:
abonnement@lokalavisa.as

Annonse:
annonse@lokalavisa.as

Nettside

Kontaktpersoner

Redaktør:
Borgar Jønvik
909 52 958

Markedsleder:
Ole Vanebo
 
918 01 115

Hjemmeside

www.lokalavisa.as