Adresse og kontaktinfo

Inge Krokanns vei 11, 7340 Oppdal
Tlf: 72 42 40 04

Desk:
desk@opp.no 

Nettside

Kontaktpersoner

Redaktør:
Per Roar Bekken 
410 24 595 

Daglig leder:
Stein Mellemseter 

970 79 041 

Hjemmeside

www.opp.no