Adresse og kontaktinfo

Sommerrovn. 1, 2816 Gjøvik
Tlf: 61 18 93 00

Redaksjonen:
redaksjonen@oa.no 

Abonnement
abo@oa.no

Kundesenter:
kundesenter@oa.no 

Nettside

Kontektpersoner

Ansvarlig redaktør:
Tonje Sagstuen

Nettredaktør:
Anne Marit Sletten 

Hjemmeside

www.oa.no