Adresse og kontaktinfo

Stangs gate 1A
Tlf: 35 51 65 00

Postadresse:
Postboks 140,
3901 Porsgrunn

Kundesenter:
abonnement@pd.no

Redakjsonen: 
redaksjon@pd.no 

Annonse:
annonse@pd.no 

Nettside

Kontaktpersoner

Ansvarlig redaktør:
Erik Enger 

Redakasjonssjef
Geir Fragell

Hjemmeside

www.pd.no