Adresse og kontaktinfo

Åsveien 5, 3475 Sætre
Tlf: 47 90 60 00

Redkasjonen:
redaksjonen@rha.no 

Nettside 

Kontaktpersoner

Ansvarlig redaktør:
Svein Over Karlsen 

Hjemmeside

www.rha.no