Adresse og kontaktinfo

Stokmoveien 2. 7500 Stjørdal
Tlf: 74839500

Redaksjonen:
redaksjonen@bladet.no 

Annonser:
annonser@bladet.no

Nettside

Kontaktpersoner

Sjefredaktør og adm.dir
Kjell-Ivar Myhr
908 41 675

Redaksjonssjef
Bjørnar Sandvik
917 20 969

Nyhetsredaktør
Jon Håkon Slungård
951 36 750

Hjemmeside

www.bladet.no