Agderposten Distribusjon AS

Tilbake til Medlemmer

Agderposten Distribusjon AS

Agderposten Distribusjon AS ble etablert som et eget selskap i Agderposten-konsernet 31. desember 1998 og sysselsetter per i dag nærmere 40 årsverk, fordelt på ca 85 fast ansatte distributører. Flere eksterne firma er i tillegg hyret inn til å utføre transport- og distribusjonsoppdrag for selskapet.

Agderposten Distribusjon har kontor i Østregt. 3, Arendal, og er ansvarlig for å distribuere Agderposten, samt 12 andre aviser. I tillegg distribueres ca 40 ulike fagtidsskrifter og magasiner, samt ca 21 millioner reklameinnstikk og vedlegg per år. Selskapet hadde i 2006 en omsetning på ca 29 millioner kroner.

Adresse og Kontaktinfo

Østregate 3, 4836 ARENDA
Tlf:  37003824 / 91597540

Postadresse: 

Postboks 8

4801 ARENDAL

Kundeservice:

37 00 38 10

E-post: distributor@agderposten.no

Kontaktperson

Distribusjonsleder: 

Bjørn Nyli

Driftsleder distribusjon: 

Trond Frydenlund

 

Hejmmeside

www.agderpostendistribusjon.no