Nordnorsk Distribusjon Bodø

Tilbake til Medlemmer

Nordnorsk Distribusjon Bodø

Nordnorsk Distribusjon er et avis-distribusjonsselskap etablert i år 2000 og eid av A-pressen og Harstad Tidende Gruppen. Vår hovedoppgave er distribusjon av Avisa Nordland og andre avistitler, både lokale og nasjonale

Vi dekker et område med totalt 30500 husstander i kommunene Bodø, Fauske, Saltdal, Sørfold, Gildeskål og Meløy. Daglig distribuerer vi ca. 17500 aviser.

Adresse og Kontaktinfo

Olav V gt. 100, 8004 Bodø
Tlf: 913 99 182

Postadresse: 

Boks 297

8001 Bodø

Kontaktpersoner

Daglig leder:

Bjørn Mosti 

Hjemmeside

www.nordnorskdistribusjon.no