Schibsted Distribusjon Øst

Tilbake til Medlemmer

Schibsted Distribusjon Øst

Distribusjon av aviser, innstikk, reklamemateriell og andre distribusjonstjenester.

Adresse og kontaktinfo

Engebrets vei 3,  0275 Oslo
Tlf: 22 86 30 00

Postadresse: 

Postboks 1

0051 Oslo 

Kontaktpersoner

Daglig leder: 

Arild Løkken 

Distribusjonssjef: 

Morten Ødegaard

Distrbusjonssjef:

Helge Kronborg 

 Distrbusjonssjef:

Knut Rød 

Distrbusjonssjef:

Dag Morten Lie 

Distrbusjonssjef:

Per-Espen Daffinrud 

Hjemmeside