Søndre Vestfold Distribusjonsselskap

Tilbake til Medlemmer

Søndre Vestfold Distribusjonsselskap

Søndre Vestfold Distribusjonsselskap AS er et heleid datterselskap av Amedia Trykk og Distribusjon. Hovedoppgavene til selskapet er distribusjon av aviser til abonnenter i Larvik og Lardal innen klokken 0700 mandag – lørdag

Adresse o Kontaktinfo:

Borgejordet 23, 3269 LARVIK
Tlf: 33 36 05 00

Postadresse: 

c/o Amedia Distribusjon Viken

Borgeskogen 30,

3160 Stokke

E-mail: 

firma@svd.no

Kontaktperson

Daglig leder: 

Svein Erik Sneisen 

Hjemmeside

www.svd.no