Trønder-Distribusjon

Tilbake til Medlemmer

Trønder-Distribusjon

Eies av Trønder Avisa, 60%, og Namdalsavisa, 40%, og har en årlig omsetning på ca 50 mill.

Distribuerer direkte i postkasser i Nord-Trøndelag fordelt på 94 budruter og vi når 37.000 husstander på alle hverdager.
Deres distribusjonsnett dekker Nord-Trøndelag fra og med Frosta i sør og nordover til Nordlandsgrensa. Våre bud distribuerer ca 40000 aviser pr dag, ca 30.000 blader/bøker pr måned og i tillegg utfører vi skreddersydd distribusjon i vårt budnett av DM / reklame.

Adresse og Kontaktinfo

Søren R Thornæs veg 10, 7800 Namsos
Tlf: 920 22 255

Postadresse: 

Serviceboks 1017

7809 Namsos

 

Kontaktpersoner

Daglig leder: 

Asgeir Kluken

Distribusjonsleder, innherred:

Hans Arne Drågen

Distribusjonsleder, namdalen: 

Geir Rasmussen

Hejmmeside

tronder-distribusjon.no