DET NYE

Tilbake til Medlemmer

DET NYE

Det Nye kommer ut hver tredje uke med reportasjer som skal informere, engasjere, provosere – og underholde. Det Nye har en seriøs profil og skal berøre alle jenter i primærmålgruppen, uansett bosted, sivil status og utdannelse/jobb. Målgruppen er kvinner 18–35 år, men den store spredningen i lesernes alder gjør Det Nye til et magasin for alle. Bladet utgis av Egmont Hjemmet Mortensen. 

Adresse og kontaktinfo

Egmonthuset Nydalsveien 12, Nydalen
Telefon: 22 77 20 00

Postadresse:
Egmont Hjemmet Mortensen AS
0441 Oslo

Kontaktpersoner

Ansvarlig redaktør: Kjersti Mo
Redaktør: Karine Thyness

Leser- og opplagstall