Magasinet KUNST

Tilbake til Medlemmer

Magasinet KUNST

Nordens største og mest spennende kunstmagasin! KUNST viser både topp og bredde innenfor norsk og internasjonal kunst. Magasinet lever under parolen “ Kunsten ut til folket”.

Magasinets visjon er å senke terskelen for å oppleve kunst, og være et mellomledd mellom kunsten og publikum med sitt femti år gamle motto:kunsten ut til folket. Det har de lykkes med siden 1954.Magasinet KUNST retter seg mot de som vil investere i eller kjøpe kunst, til de som kun vil lære og lese om kunst, og til den aktive kunstneren.

Målgruppen

Alle kunstinteresserte fra 30 ->. 70 % kvinner.

Bladet utgis av Aller Media AS.


Adresse og kontaktinfo

Karvesvingen 1, 0579 Oslo
Tlf: 21 30 10 00

Postadresse:

Postboks 1169 Sentrum,

0107 Oslo

Kontaktpersoner

Ansvarlig redaktør: Mette Dybwad Torstensen

Hjemmeside

www.fineart.no