DG Communications AS

Tilbake til Medlemmer

DG Communications AS

Produksjon og fremstilling av kundemagasiner og andre former for publikasjoner, samt utgi disse på vegne av oppdragsgivere enten direkte eller indirekte gjennom datterselskap, selge reklameplass og videre drive handel, herunder innen fast eiendom, samt kunne investerei andre selskap og alt hva ellers står i forbindelse med dette formål.Adresse og Kontaktinfo

Universitetsgaten 14, 0164 Oslo
Tlf:  21 60 81 90

Postadresse: 

Universitetsgaten 14

0164 Oslo

Kontaktpersoner

Adm. Direktør: 

Lennart Löf Jennische 

Hjemmeside

www.dgcommunications.no