Norsk fiskeoppdrett AS

Tilbake til Medlemmer

Norsk fiskeoppdrett AS

Norsk Fiskeoppdrett ble etablert i 1976. Grunnleggeren av bladet var Olav Hanssen. Han jobbet i Fiskeridirektoratet som konsulent og drev mye med informasjonsarbeid rettet mot oppdrettspionerene. Slik ble ideen om et fagblad unnfanget. Siden har Norsk Fiskeoppdrett vært et viktig forum for forskningsformidling. De fleste nyvinninger i næringen gjenfinner vi i artikkelform i Norsk Fiskeoppdrett som nyvunnen kunnskap som senere har fått banebrytende betydning for utviklingen av bransjen. Bladet har også levert analyser og dybdeartikler om rammebtingelser, økonomi og andre relavante forhold.

Bladet har siden begynnelsen av 1980-tallet bidratt med over 1000 sider fagstoff hvert år.

Norsk Fiskeoppdrett utgir 14 utgaver hvert år, og er et abonnementsprodukt.

Adresse og kontaktinfo

Skoltegrunnskaien 1, 5003 Bergen
Tlf. 55 54 13 00

Postadresse: 

Postboks 4084 Sandviken

5835 Bergen

E-post: redaksjon@kyst.no  

 

Kontaktpersoner

Daglig leder/redaktør: 

Gustav-Erik Blaalid

Redaktør: 

Pål Mugaas Jensen

Hjemmeside

www.kyst.no