Publish Lab AS (Labrador)

Tilbake til Medlemmer

Publish Lab AS (Labrador)

Labrador gir frihet til journalisten - men også redaksjonelt ansvarlige en unik og tett måte å følge utviklingen av nettavisen. Ved å gi redaksjonelt ansatte frihet og tillit så vil du se at din avis utvikler seg på en helt ny måte. Vi vet at Labrador gir våre lesere en større variasjon og bredde i den måten stoffet presenteres på. Dette gjør det mer spennende og lettere å lese på web. Den enkeltes totale leseropplevelse blir større. Dette gir flere klikk, mer trafikk og økte inntekter. Labrador bygger på en gjennomtestet og velprøvd metode. Dette sikrer deg den optimale måten å produsere nettaviser på.

Adresse og Kontaktinfo

Langkaia 1, 0150 Oslo
Tlf: 48 12 04 80

Postadresse: 

Stenersgata 2

0184 Oslo 

E-post: info@publishlab.com

Kontaktpersoner

Daglig Leder:

Tor Kristian Flage

Salg og utvikling:

Jon Reidar Hammerfjeld

Hjemmeside

www.publishlab.com