Polaris Media Nord-Norge AS

Tilbake til Medlemmer

Polaris Media Nord-Norge AS

HTG-konsernet består av morselskapet Harstad Tidende Gruppen AS som har hovedkontor i Tromsø. Den publisistiske og redaksjonelle virksomheten ligger i datterselskapene.

Harstad Tidende Gruppen skal være den viktigste formidler av informasjon i det området vi driver mediebedrifter.

Harstad Tidende Gruppens publisistiske og kommersielle virksomhet omfatter hele Troms fylke, kommunene nord for Vestfjorden samt Vest-Finnmark.

Adresse og Kontaktinfo

Strandveien 144A
Tlf: 77 01 80 00

Postadresse: 

Postboks 1028

9260 Tromsø 

Kontaktpersoner

Adm.direktør: 

Harald Rise

Direktør: 

Marit Skog 

Iver Hammeren

Sjefredaktør:

Yngve Nilssen 

Hjemmeside

www.polarismedia.no