Polaris Media ASA

Tilbake til Medlemmer

Polaris Media ASA

Polaris Media ASA er et uavhengig mediekonsern som ble etablert gjennom sammenslåingen av Adresseavisen konsern (Adresseavisen ASA) og Harstad Tidende Gruppen AS den 20. oktober 2008, og selskapet ble samme dag børsnotert. Konsernet er etter oppkjøpet av Edda Medias enheter på Nordvestlandet i april 2009 det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordfjord til Finnmark.

Konsernet jobber kontinuerlig med å styrke sin posisjon i området fra Nordfjord til Finnmark, spesielt innenfor internett og digitale medier. Samtidig skal region- og lokalavisene utvikle papirproduktet for å opprettholde sin sterke posisjon.

 Konsernet utøver sin virksomhet gjennom fem hoveddatterselskaper:

Adresseavisen Gruppen

Harstad Tidende Gruppen

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Trykk

Polaris Eiendom

Adresse og Kontaktinfo

Ferjemannsveien 10, 7014 Trondheim
Tlf: 07200

Postadresse: 

Postboks 3200 Sluppen

7300 Trondheim 

Kontaktpersoner

Konsernsjef: 

Per Axel Koch 

Ingrid Moen
Administrasjonsleder
ingrid.moen@polarismedia.no
404 79 018

Konsern dir. prosj. & forr. utvikl:

Per Olav Monseth 

Hjemmeside

www.polarismedia.no