Amedia utvikling AS

Tilbake til Medlemmer

Amedia utvikling AS

Amedia Utvikling teller 36 hoder i Norge og 23 i Bangkok. I våre rekker finner vi utviklere, produktutviklere, designere, redaksjonelle utviklere, interaksjonsdesignere samt noen poteter. Teamene er satt sammen av seniorer og juniorer med kompetanse fra frontend til backend, forretningsutvikling og innholdsutvikling. Vi holder hus i Oslo, Bergen og Bangkok.

Menneskene og teknikken er resultatet av sammenslåing mellom tidligere A-pressen Interaktiv og Edda Utvikling.

Adresse og Kontaktinfo

Hieronymus Heyerdahls gate 1, 0160 Oslo
Tlf: 22 42 01 20

Postadresse: 

Postboks 9236 Grønland

0134 Oslo

Kontaktpersoner

Konserdirektør: 

Stig W. Seljeseth 

Utviklingsdirektør:

Pål Nedgrotten

 

Hjemmeside

www.utvikling.amedia.no