DB Medialab AS

Tilbake til Medlemmer

DB Medialab AS

DB Medialab AS ble etablert 1 januar 2000 som datterselskap av Avishuset Dagbladet. Dette var den første tradisjonelle norske medievirksomheten som skilte ut sin satsing på nye medier i et eget aksjeselskap. Selskapet satser på utvikling av ulike nettløsninger, Web-TV-produksjoner samt mobilløsninger, og har idag 140 ansatte. 

 

 

Andresse og Kontaktinfo

Langkaia 1, 0150 Oslo
Tlf: 21 50 19 50

Postadresse: 

Postboks 1184 Sentrum
0107 Oslo

Kontaktpersoner

Administrerende  direktør:

Tore Stangebye

Hjemmeside

www.aller.no