Streambird Pro AS

Tilbake til Medlemmer

Streambird Pro AS

Være et framtidsrettet medieselskap som utvikler og publiserer innhold, driver rådgiving og annen virksomhet forbundet med dette, i samarbeid med og med eierskap i andre foretak med tilsvarende eller lignende formål.

Adresse og Kontaktinfo

Konsul Knudtzons gate 4B, 6509 Kristiansund
Tlf: 90 57 40 38

Postadresse: 

Postboks761, 6501 Kristiansund

Kontaktpersoner

Adm. direktør/ansv. direktør: 

Svein Junge

Hjemmeside

www.streambird.no