Agderposten Trykk AS

Tilbake til Medlemmer

Agderposten Trykk AS

Agderposten Trykk AS, som er 100% eid av AS Agderposten, driver et moderne og meget driftssikkert avistrykkeri utenfor Arendal, som for tiden sysselsetter 40 personer. Produksjonen foregår kontinuerlig fra søndag kveld til lørdag morgen. Trykkeriet produserer aviser (reklameaviser, senteraviser, bedrifts- og organisasjonsaviser) for kunder over hele Norge 

Adresse og Kontaktinfo

Stoaveien 11, 4848 Arendal
Tlf: 37 05 92 73

Postadresse:

Postboks 8

4801 Arendal

E-post:

 rune.andresen@agderposten.no

Kontaktpersoner

Administrerende Direktør:

Nils Kristian Gauslaa

Direktør Trykk / Salg: 

Rune Andresen

Produksjonssjef:

Frode Larsen

 

Hjemmeside

www.agderpostentrykk.no