Polaris Trykk Trondheim

Tilbake til Medlemmer

Polaris Trykk Trondheim

Polaris Trykk Trondheim er et av Norges største avistrykkerier.
Her trykkes hele opplaget for Adresseavisen og Trønder-Avisa, samt delopplag for VG, Dagbladet, Dagens Næringsliv og Aftenposten. I tillegg har trykkeriet en betydelig produksjon av reklameaviser, ukeaviser og diverse bilag til dagsavisene.
Polaris Trykk Trondheim ønsker å fremstå som en kvalitets- og miljøbevisst trykksakleverandør. Trykkeriet er derfor stolt av å kunne tilby miljømerkene Miljøfyrtårn og Svanen på sine produkter.

Adresse og Kontaktinfo

Industriveien 13, Heimdal
Tlf: 07200

Postadresse: 

Postboks 3200

Sluppen - 7003 Trondheim

Kontaktpersoner

Daglig leder: 

Oddvar Ustad 

 

Hjemmeside

www.polaristrykk.no