Vil redusere medienes innholds-produksjonskostnader med over 30%

I fjor startet Jo Hansæl Byline Me. Han fikk raskt med seg Peter Raaum og Jon Terje Hellgren Hansen som partnere. I dag er det ca. 8 personer som daglig er involvert i selskapet. – Tanken bak er enkel; Det meste av journalistikk i dag brukes jo bare en gang, i ett land. Men man skulle jo tro at det er mulighet for å selge stoffet sitt til flere aktører, også i andre land, sier Hansæl.

Hva er Byline Me og hvordan fungerer tjenesten?
Byline Me er en global markedsplass for innhold i B2B markedet hvor journalister og innholdsprodusenter enkelt kan administrere og selge sine artikler, bilder og videoer til utgivere over hele verden. Utgivere, på sin side, har enkel tilgang til relevant innhold og kan redusere kostnadene for innholdsproduksjon betraktelig, i tillegg som de også kan selge sin egen produksjon til andre utgivere i andre markeder. Byline Me administrerer sikker betaling, opphavsrettigheter og språk.

Hvorfor startet dere bedriften?
Medieindustrien er inne i en voldsom endring hvor mediehusene reduserer sin egen produksjon av innhold og kjøper mer og mer stoff fra frilansere og andre kilder. Samspillet mellom medieselskaper og innholdsprodusenter er basert på ineffektive og manuelle salgsprosesser, og dårlig utnyttelse av innhold på tvers av utgivere og land på grunn av opphavsrettsproblemer, språkbarrierer, og mangel på moderne syndikeringstjenester.

Journalistene og innholdsprodusentene mangler en effektiv plattform for å administrere og selge sine artikler, bilder og videoer til utgivere over hele verden, og ivareta opphavsrett og betalinger. Derfor har vi laget Byline Me, som er en brukerdrevet, selvbetjent og åpen løsning for journalister og publisister for en mer effektiv produksjon og distribusjon av innhold i B2B markedet.

Hvorfor skal «publikum» bruke deres tjenesten deres?
Vi mener Byline Me er den beste måten å produsere og distribuere innhold i ett B2B marked. Vi tror at de mediehusene som utnytter kraften i frilansere og fordelene med en plattform som administrerer betaling, pitcher jobber, språk etc. vil kunne redusere sine kostnader for innholdsproduksjon med 30% eller mer.

Samtidig gir vi frilansere en plattform hvor de kan jobbe innenfor de områdene de selv ønsker og selge sin innholdsproduksjon til mange publisister og kjøpere over hele verden. Med andre ord gjør vi det mulig å leve av å være journalist!

Hva håper dere å få ut av Media Startup Society?
Vi håper å være med på å skape en møteplass mellom medierelaterte startups og medieselskapene. Det er viktig for medieselskapene å kjenne til hva som foregår av relevant nyskapning utenfor deres egne organisasjoner og ikke minst å få til samarbeid mellom startupsene og mediebedriftene. Det var derfor Byline Me tok initiativ overfor MBL til å starte Media Startup Society.

Hva ønsker dere å oppnå med startupen deres?
Vårt mål er å skape en global B2B markedsplass for frilansere og publisister.

Finnes det lignende tjenester der ute?
Vi har ikke funnet tilsvarende løsninger som kobler journalister og publisister sammen i ett eget økosystem, samtidig som løsningen kan benyttes som en egen løsning for publisister for administrasjon av egne journalister og syndikering av innhold i andre markeder.

Hvorfor er det behov for dere i mediebransjen?
Både mediehus og frilansjournalister trenger en plattform for å utnytte sin egen innholdsproduksjon mye bedre enn det som gjøres i dag. Byline Me sparer store summer både for frilansjournalister som kan ha fokus på å lage godt innhold som kan brukes flere steder, samtidig redusere Byline Me kostnadene for innholdsproduksjon betydelig for mediehusene.

Skal publisistene overleve i det nye mediemarkedet må kostnadene for innholdsproduksjon ned og innholdet må utnyttes mye bedre enn i dag, samtidig må det produseres innhold av høy kvalitet som er relevant innhold både for leseren og annonsørene.

Hvordan er ideen deres unik?
Byline Me er en komplett løsning for salg av artikler, bilder og videoer. I tillegg håndterer løsningen posting av jobber og pitcher. Byline Me kan også benyttes av mediebedrifter som ett administrasjons-system for egne journalister og frilansere samtidig som Byline Me kan benyttes for å selge eget innhold i andre markeder.

Med andre ord er Byline Me en altomfattende løsning som vi ikke har sett andre steder, selv om det er mange løsninger i markedet som kan gjøre deler av det Byline Me løser. Derfor mener vi Byline Me er det beste valget for journalister og publisister.