Årets Talent

Medienettverket deler hver år ut prisen Årets talent. Prisen deles ut på Medienettverkets høstmøte i oktober. Årets jury består av; 

Trine Lise Jagge, Dynamic People - leder
Børrea Schau-Larsen, BT
Grethe Gynnild-Johnsen, NRK
Mari Espelin, Budstikka
Mari Midtstigen, Egmont Publishing

Statutter Årets Talent

1.       Prisen ”Årets talent” deles ut en gang årlig av Medienettverket, forum for kvinner i ledelse.

2.       Prisen skal tildeles en kvinne på maks 35 år som viser stort ledertalent i en mediebedrift i Norge.

3.       Prisvinneren skal ha oppnådd påviselige resultater (f.eks journalistisk, markedsmessig, organisasjonsmessig, med nyskapning, renomméskapning etc.).

4.       Prisvinneren bør gjennom sitt virke framstå som et forbilde for andre kvinner som ønsker å bli leder i en mediebedrift.

5.       Juryen som vurderer kandidater og kårer prisvinneren skal bestå av minst fem personer. Av disse skal en være representant fra juryen for årets kvinnelige medieleder. Blant jurymedlemmene ellers bør ulike deler av norske media være representert. Flertallet av jurymedlemmene skal være kvinner.

6.       Medlemmer i Medienettverket, jurymedlemmene og ansatte i mediebedrifter kan foreslå kandidater.

7.       Prisen deles ut på den årlige høstsamlingen i Medienettverket.

8.       Dersom juryen ikke finner en verdig kandidat, kan styret i Medienettverket beslutte at prisen ikke skal deles ut det aktuelle året.

9.       I tilfelle avstemmingen skulle være lik, har lederen i juryen dobbeltstemme.

 

Disse har vunnet prisen tidligere: 

Årets talent

   

2011

Trine Fjellberg Falnes

Leder TV2 Nett og utgavesjef TV2.no

TV2

2012

Margrete Hansen

Direktør

Nettavisen

2013

Børrea Schau-Larsen

Produktdirektør

Bergens Tidende

2014

Camilla Bjørn

leder for VGs nisjesiter

VG